Landsby-Musikanterne

Ingrid Larsen
Formand
Harmonika
Henning Egeborg
Musikalsk leder
Guitar/sang

Søren Sterup
Harmonika

     
Michael Andreasen
Harmonika
Busser
Bassist
Kenneth Kristiansen
Harmonika/sang
     
Ingo Knudsen
Trommer/sang
Jan Knudsen
Harmonika
Per Brinkmann
Harmonika
     
Esther Jensen
Næstformand
Normann Bang
Harmonika
Knud Holdensgaard
sanger